Translations:

en-US

Translations:

en-US
 • اجراي عمليات آزاد راه کنار گذر غربي اصفهان

  مشـخصات اصلی

  نام پروژه : اجراي عمليات آزاد راه کنار گذر غربي اصفهان

  کارفرما : وزارت راه و ترابری

  مدیر طرح: مهندسین مشاور پاسیلو – مشارا

  مشخصات قراردادی

  تاریخ شروع پروژه : 1382/12/26 

  تاریخ پایان پروژه : 1387/11/30

  موضوع پروژه

  اجرای عمليات آزاد راه کنار گذر غربی اصفهان از کيلومتر 000 + 0  الی 770 + 94 بطول 94/770 کيلومتر شامل اجرای عمليات زير سازی و روسازی و ابنيه فنی تيپ و انيه فنی خاص شامل 2 دستگاه پل غير همسطح و آسفالت گرم طبق نقشه و مشخصات ، تهيه و نصب گاردريل ، علائم و انجام خط کشی در فازهای 1 و 2 بطول 78 کيلومتر و احداث عوارضی در فاز 1

  1- تقاطع غیر همسطح نجف آباد دو دستگاه پل به طول  66 متری و به عرض 12 متر

  2- تقاطع غیر همسطح گاوپیسه دو دستگاه پل به طول 117 متر و به عرض 12 متر

   

  خاکبرداری: 2.219.228 متر مکعب

  بتن ریزی: 127.483 متر مکعب

  آسفالت: 645.311 تن

  خاکریزی: 6.340.346 متر مکعب

  آرماتور بندی: 4.901.492 کیلوگرم

   

 • عمليات تکميلي آزاد راه کنارگذر غربي اصفهان

  مشـخصات اصلی

  نام پروژه : عمليات تکميلي آزاد راه کنارگذر غربي اصفهان

  کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

  مدیر طرح: مهندسین مشاور پاسیلو – مشارا

  مشخصات قراردادی

  تاریخ شروع پروژه : 1391/05/22 

  تاریخ پایان پروژه : در حال اجرا

  موضوع پروژه

  اجرای عمليات آزاد راه کنار گذر غربی اصفهان از کيلومتر 000 + 75  الی 100 + 89 بطول 14/1 کيلومتر شامل اجرای عمليات زير سازی و روسازی و ابنيه فنی تيپ و ابنيه فنی خاص و آسفالت گرم طبق نقشه و مشخصات ، تهيه و نصب گاردريل ، علائم و انجام خط کشی احداث ساختمان عوارضی

  خاکبرداری: 1.394.708 متر مکعب

  بتن ریزی: 80.929 متر مکعب

  آسـفالت: 106.553 تن

  خاکریزی: 1.333.385 متر مکعب

  آرماتور بندی: 6.167.824 کیلوگرم