Translations:

en-US

Translations:

en-US ru-RU

چشم انداز :

دستیابی به جایگاه نخست در حوزه پروژه های راه و راه آهن در سطح کشور و ورود به بازارهای بین الملل در محدوده کشورهای خاور میانه و تبدیل شدن به یکی از شرکت های دارای صلاحیت و معتبر در حوزه بین الملل.

 

ماموریت :

ماموریت اصلی ما انجام کلیه امور طراحی ، تامین و اجرا و سرمایه گذاری در پروژه های عظیم  عمرانی در سطح کشور و بین الملل جهت ایفای نقش ممتاز در آبادانی و توسعه ایران زمین و تعالی خانواده سیمین سپاهان با ارائه خدمات به کارفرمایان دولتی و خصوصی بزرگ می باشد.

 ما تمام توجه خود را به انجام بدون نقص پروژه ها با کیفیت استاندارد در کمترین زمان و کمترین هزینه با کسب سود منصفانه معطوف کرده ایم و در این مسیر تکنولوژی های روز دنیا را در زمینه طراحی، اجرا، مدیریت و برنامه ریزی به خدمت می گیریم.

حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت افراد و حفظ محیط زیست مهمترین مولفه ها در اجرای پروژه های شرکت می باشد.

ما همواره به بهبود سطح توانایی ها و مهارت های نیروی انسانی خود از طریق ایجاد یک محیط یادگیرنده می اندیشیم و نوآوری و تعهد کاری آنها را ارج می نهیم و به ایشان به عنوان بزرگ ترین سرمایه های شرکت می نگریم .