Translations:

en-US

Translations:

en-US

خط مشي سیستم مدیریت کیفیت جامع شرکت ساختمانی سـیمین سـپاهان 

شركت ساختمانی سیمین سپاهان (سهامي خاص) در مسير عمران و آبادانی هرچه بیشتر کشور از سال 66 فعاليت خود را در زمينه پروژه های عمرانی راه و ساختمان و با تكيه بر تجارب ارزنده مؤسسين خود و همچنين تکنولوژی پيشرفته روز موفق به اخذ رتبه یک رشته راه و ترابری می باشد که ضمن تعهد به انطباق با قوانين و مقررات ناظر بر كيفيت خدمات، استانداردهاي بين المللي سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2015 ، ISO14001:2015 ، OHSAS18001:2007 و HSE را سرلوحه راهبري سازمان قرار داده و همچون گذشته با شعار خواستن توانستن است، متعهد به تحقق اهداف زیر مي باشد:

افزایش رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذینفع از طریق:

  1. مدیریت ریسکها و ارتقاء مداوم کیفیت خدمات
  2. سرعت عمل در پاسخگوئی به الزامات قرارداد و نیازهای مشتریان
  3. انجام به موقع فعالیتها و ارائه به موقع خدمات

 توسعه شرکت و افزایش توان رقابتی از طریق:

  1. گسترش نوع فعالیتها در زمینه های مختلف و نیز مشارکت در پروژه های EPC سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی ارائه نماید.
  2. مدیریت و برنامه ریزی مطلوب منابع و استفاده از فراهم آورندگان بیرونی با صلاحیت جهت آنجام فرآیندها

افزایش رضایت کارکنان بعنوان ارزشمندترين سرمايه از طریق:

  1. فراهم آوردن محیطی آرام، ایمن و مناسب توام با صمیمیت و جهت ارتقاء ارتباطات درونی و بیرونی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت با کاهش حوادث شغلی

بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت از طریق:

  1.       توسعه توانمندی ها، آگاهی و صلاحیت کلیه پرسنل با انجام آموزش های مداوم و اثربخش.
  2. بکارگیری، جلب و جذب پرسنل توانمند، آگاه و جوان تا در کنار پرسنل قدیمی نسبت به برقراری بهبود مستمر در خصوص کلیه سیستمهای مدیریت کیفیت ، ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی گام بردارند .
  3. پایش و اندازه گیری اهداف و ریسکها اعم از مدیریتی و زیست محیطی و بهداشت حرفه ای و افزایش اثربخشی آنها و پیشگیری و کاهش اثرات نامطلوب آنها بر سیستم مدیریت کیفیت . 
  4. انجام بازنگری های دوره ای خط مشی کیفیت و سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استانداردهای ISO9001:2015 ، ISO14001:2015 ، OHSAS18001:2007

مدیریت سازمان ضمن پشتیبانی کامل از اهداف تعیین شده از کلیه پرسنل انتظار دارد همچون گذشته همسو با مدیریت ، این خط مشی را سر لوحه کار خود دانسته و در این راستا از هیچ تلاش و کوششی دریغ ننمایند.