Translations:

en-US

کلنگ زنی قطعه دوم پروژه آزادراه کنارگذر غربی اصفهان

در تاریخ بیستم مهرماه سال 1396 مراسم کلنگ زنی قطعه دوم آزادراه کنارگذر غربی اصفهان به طول 28 کیلومتر حدفاصل میدان کرکوند تا اتصال به بزرگراه مبارکه ـ شهرضا با حضور مقام عالی وزارت، معاونین محترم ایشان، استاندار محترم استان اصفهان، جمعی از نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل راه و شهرسازی انجام گردید. با احداث این قطعه قسمت مهمی از شبکه آزادراهی شمال جنوب تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. برآورد اولیه هزینه احداث این قطعه حدود -/2,500 میلیارد ریال می‌باشد. هزینه احداث این آزادراه از محل سرمایه‌گذاری مشترک وزارت راه و شهرسازی و شرکت سیمین سپاهان تأمین خواهد شد.

در تاریخ بیستم مهرماه سال 1396 مراسم کلنگ زنی قطعه دوم آزادراه کنارگذر غربی اصفهان به طول 28 کیلومتر حدفاصل میدان کرکوند تا اتصال به بزرگراه مبارکه ـ شهرضا با حضور مقام عالی وزارت، معاونین محترم ایشان، استاندار محترم استان اصفهان، جمعی از نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل راه و شهرسازی انجام گردید.