Translations:

en-US

افتتاح فاز سوم آزادراه کنارگذر غربی اصفهان

در روز بیستم مهرماه سال 1396 فاز سوم پروژه آزادراه کنارگذر غربی اصفهان که از پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاری مشترک وزارت راه و شهرسازی و شرکت احداث آزادراه کنارگذر غربی اصفهان (شرکت سیمین سپاهان) می باشد با حضور مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر آخوندی و معاونین محترم ایشان، استاندار محترم استان اصفهان و تعدادی از نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل راه و شهرسازی استان و مقامات انتظامی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این فاز از آزادراه با هزینه -/1,500 میلیارد ریال و طول 15 کیلومتر با 5 دستگاه تقاطع غیر هم‌سطح می‌باشد که با افتتاح آن طول کل آزادراه کنارگذر غربی اصفهان به 95 کیلومتر می‌رسد.

تمامی استانداردهای ایمنی بر اساس آخرین ویرایش در این پروژه رعایت شده و با اجرای آن چندین نقطه حادثه‌خیز در محدوده‌های شهرستان مبارکه و زرین‌شهر حذف گردید و شرایط ترافیکی بسیار روانی در این محدوده برقرارشده است.

در روز بیستم مهرماه سال 1396 فاز سوم پروژه آزادراه کنارگذر غربی اصفهان که از پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاری مشترک وزارت راه و شهرسازی و شرکت احداث آزادراه کنارگذر غربی اصفهان (شرکت سیمین سپاهان) می باشد با حضور مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر آخوندی و معاونین محترم ایشان، استاندار محترم استان اصفهان و تعدادی از نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل راه و شهرسازی استان و مقامات انتظامی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.