Translations:

en-US

بازدید از پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

در تاریخ 1396/02/26 هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی تهران بازدید از نمایشگاه با حضور آقای مهندس یزدانی معاونت فنی و زیر بنائی راه‌آهن جمهوری اسلامی همچنین آقای مهندس موسوی مدیر پروژه‌های افزایش ظرفیت خطوط راه‌آهن کشور با همراهی آقای دکتر مؤمن زاده قائم‌مقام شرکت سیمین سپاهان انجام گردید که در این بازدید جلسات فنی و راهبردی و کلان در خصوص شرایط پروژه‌های ریلی در محل غرفه مدیر طرح پروژه‌های افزایش ظرفیت شرکت مهندسین مشاور صحن بوستان برگزار گردید.

در تاریخ 1396/02/26 هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی تهران بازدید از نمایشگاه با حضور معاونت فنی و زیر بنائی راه‌آهن جمهوری اسلامی همچنین مدیر پروژه‌های افزایش ظرفیت خطوط راه‌آهن کشور با همراهی قائم‌مقام شرکت سیمین سپاهان انجام گردید.