Translations:

en-US

افتتاح پروژه خط سوم تهران - ورامین - پیشوا - گرمسار توسط ریاست محترم در فروردین 1396

در تاریخ 1396/01/17 طی مراسمی با حضور ریاسـت محتـرم جمهور و هیأت همراه در شهر سمنان مجموعه پروژه‌های مربوط به این اسـتان با اعتباری بالغ‌بر 5.740 میلیارد ریال افتتاح گردید. ازجمله بزرگ‌ترین آنها، پروژه بهره‌برداری از محور سـوم تهران ـ ورامین ـ پیشوا ـ گرمسار بود که بااعتباری بالغ‌بر 350 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این پروژه شامل مسیر تهران ـ ورامین ـ پیشوا توسط شرکت سیمین سپاهان طی سال‌های 92 الی 95 اجرا گردیده اســت.

وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی به همراه مدیرعامل محتـرم شرکت راه‌آهن آقای دکتر محمدزاده همچنین نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی و فرماندار گرمسار به نمایندگی از رئیس محترم جمهور در محل ایستگاه گرمسار حاضر و ضمن ایراد سخنرانی و ارائه توضیحات در رابطه با شرایط پروژه و منفعت‌های ایجادشده از این پروژه، گزارش خود را به‌صورت ویدئو کنفرانس خدمت رئیس محترم جمهور ارائه نمودند. و ریاست محترم جمهور پروژه را به‌صورت ویدئو کنفرانس افتتاح نمودند. در این مراسم جناب آقای دکتر مؤمن زاده و برخی از مدیران شرکت سیمین سپاهان حضور داشتند که پس از مراسم افتتاح طی جلساتی با وزیر محترم و مدیران ارشد حاضر در مراسم توضیحات و شرایط ریز اجرایی را تشریح و از زحمات تیم اجرایی تقدیر نمودند.  

در تاریخ 1396/01/17 طی مراسمی با حضور ریاسـت محتـرم جمهور و هیأت همراه در شهر سمنان مجموعه پروژه‌های مربوط به این اسـتان با اعتباری بالغ‌بر 5.740 میلیارد ریال افتتاح گردید. ازجمله بزرگ‌ترین آنها، پروژه بهره‌برداری از محور سـوم تهران ـ ورامین ـ پیشوا ـ گرمسار بود که بااعتباری بالغ‌بر 350 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.