Translations:

en-US

بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از پروژه بهسازی سطوح پروازی فرودگاه شیراز

پروژه بهسازی سطوح پروازی فرودگاه شیراز دومین پروژه شرکت سیمین سپاهان در حوزه تخصصی پروژه های فرودگاهی کشور محسوب می شود .
در تاریخ 2 شهرویور سال 95 جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی و هیات همراه در راستای بررسی روند اجرایی پروژه های استان فارس طی بازدیدی از پروژه فرودگاه شیراز که با حضور مقامات استانی و قائم مقام محترم شرکت سیمین سپاهان صورت گرفت در جریان جزییات اجرایی این پروژه قرار گرفتند و با توضیحات جناب آقای دکتر مومن زاده از روند مشکلات و نقاط قوت پروژه مطلع شدند. براین اساس بخشهای مختلف پروژه شامل یکی از باندهای فرودگاه، اپرون جدید فرودگاه، تاکسی وی های موازی باندها و پل اتصالی تاکسی وی و اپرون جدید تا پایان آذر ماه به کارفرما تحویل خواهد شد.

پروژه بهسازی سطوح پروازی فرودگاه شیراز دومین پروژه شرکت سیمین سپاهان در حوزه تخصصی پروژه های فرودگاهی کشور محسوب می شود .